סגירה
מסעות הצלב לירושלים

עגלת צ’רטר לירושלים *לא כולל מיסי חמור

במושב שאני גר בו יש חמורים. לרוב האינטראקציה היחידה שיש לי איתם טמונה באותם רגעים בהם נפגשות עינינו. יש בי רחמים על אותם חמורים, הם גדלים ללא ייעוד. לרוב הם מוזנחים ותכליתם אינה ברורה. כמובן, הם חיים וזו תכלית ראויה, אך הם גם קשורים ואינם בעלי תפקיד כלשהו ולכן גם כבודם מצוי בגובה העשבייה אותה…

ניתוח מקור היסטורי

בתור מורה, הגישה כלפי מקורות היסטוריים מהווה נדבך בעייתי. מחד גיסא, המקורות משרתים את ההבנה של התלמידים ומחזקים את רמת העניין שהם מפגינים בשיעורים. מאידך גיסא, הניתוח של המקורות ההיסטוריים הינו בעייתי מכיוון שהוא מכיל פרשנות רבה של התלמידים ולא תמיד התלמיד מצליח להפריד בין עובדה למסקנה. ידוע לי שהבעיות בניתוח מקור היסטורי בכיתה הינן…

לחקור את העבר – AS IS

  מגילות ים המלח מהווים נדבך חשוב היסטוריה שלנו בתור עם. עם ישראל. לאחרונה נעשה פרויקט דיגיטציה מרשים ביותר, בשיתוף פעולה של מוזיאון ישראל וחברת גוגל, ובמסגרתו נסרקו חמשת המגילות הגנוזות, השלמות ביותר, התגלו במערות קומראן הנמצאות לחופי ים המלח. הסריקה נעשתה ברזולוציה גבוהה ומאפשרת למי שנכנס לאתר לעיין בכל אחת מן המגילות. בעתיד אמורה להתווסף האפשרות…